Ohlasy

Aleš, Brno: Do Nechor jezdím opakovaně na většinu zdejších akcí. Ubytování je nadstandardní, vkusně zařízené. Vše je nové a čisté. Určitě jsem zde nebyl ubytován naposledy.

Radka, Opava:  Ubytování předčilo naše očekávání, byli jsme nadšeni. Na příští rok již máme zamluvený termín. Děkujeme.  

Akce v okolí
Cykloturistika

Nechory a Prušánky

Dobré klimatické podmínky a úrodnost oblasti vedly k výsadbě vinic. Vinařství v obci je doloženo již v roce 1653, kdy obec „Prussy“ patřila čejkovickému rodu Prusinovských. Dle dnešní rozlohy vinohradů, která činí 190 ha, je obec největší vinařskou obcí na Podluží. Původní sklepní ulička ležela podél cesty směrem na Čejkovice. Namísto zbouraných sklepů majitelé panství poskytly pozemky v oblasti dnešních Nechor asi 1-1,5 km od Prušánek. Navíc nechali majitelé v obci vystavět kostel sv. Izidora, aby se již nikdy nestalo, že muži nedorazí na mši svatou, jdouce okolo sklepů. Nechorské vinné sklepy se začaly stavět v polovině 18. století, nejprve kolem cesty. V roce 1827 zde stálo cca 50 sklepů bez lisoven. Podle starých map, v roce 1870 již stojí cca 70 sklepů s lisovnou a 60 sklepů bez lisovny. V dnešní době se zde nachází asi 410 sklepů, různých velikostí a tvarů, registrovaný pěstitelů je 399. Vesnička vinných sklepů vytváří ráz malé obce se svým malebným náměstíčkem a přilehlými uličkami. Původní zahloubené sklepy bez lisovny najdeme již pouze ojediněle. Výroba vína se odbývala pod zemí za stabilní teploty a v takovémto podzemní sklepě bylo uloženo i veškeré zařízení potřebné pro výrobu vína. Před vchodem do sklepu stávala dřevěná valbová střecha podepřená sloupky, tvořící otevřenou podsíň nebo přistavěná zděná lisovna. Lisovna bývala jednoprostorová, dříve s doškovou střechou stavěná převážně z nepálených cihel tzv. vepřovic nebo kotovic, zdobená sgrafitem nebo výmalbou tradičními podlužáckými ornamenty a žůdrem. S vlastním sklepem byla spojená úzkou hlubokou šíjí, od ostatních lisoven bývala oddělena úzkou uličkou. V této lisovně dříve stávaly obrovské dřevěné lisy. Po nahrazení těchto „obrů“ lisy menšími, vestavěli si vinaři v lisovně tzv. izbétku, malou místnost, v níž mohli příležitostně posedět s přáteli popř. odpočívat.

Sklepy z konce 20. století jsou stavěny jako jednopatrové. V dolní části s velkou lisovnou a nad ní společenské nebo obytné patro. Z lisovny se jde úzkou hlubokou chodbou „šíjí“ do samotného kvelbeného sklepa, většinou rovného nebo tvořícího písmeno T, některé sklepy mají i kruhový půdorys tzv. rotundu, obvykle bývají 3-4 metry pod zemí. V dnešní době jsou již tak velké, že se ještě dělí na spodní a vrchní Nechory. Spodní Nechory tvoří onu obdivovanou vinařskou vesničku, zatímco Vrchní Nechory jsou podél vinohradnické cesty ležící přímo mezi vinohrady. Od roku 2000 jimi vede cyklistická vinařská stezka Podluží. Turisté mají možnost občerstvit se ve vinárně u Jeňoura a ubytovat v penzionu Nechorka, kde je nově otevřena i půjčovna kol. Do Nechor vede i vodovodní řad a obec usilovně pracuje na zbudování kanalizace. V Nechorách se také odehrávají mnohé významné vinařské slavnosti, o jejichž udržení se zasluhují především členové místního slováckého krúžku.

Neobvyklý název vinných sklepů v Prušánkách by mohly vysvětlovat dvě pověsti, jedna trochu veselejší a druhá dá se říci, že pravdivá. Podle první prý kdysi ve sklepech vznešení pánové tak popíjeli až jeden z nich zůstal zmožen ležet a jedni se ptali „Je chorý?“ „Ne chorý – opitý“ odpověděli druzí. Druhá verze tvrdí, že kdo často navštěvuje prušánecké sklepy, je zdravý a ne chorý.